Byggeledelse

Byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre i et bygge- eller anleggsprosjekt.

Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen. Andre oppgaver også være inkludert i et oppdrag som byggeleder for eksempel allerede i prosjekteringsfasen.

Eksempler er:

Prosjekteringsledelse

 

Ingeniør Terje Jakobsen AS

terje

Ingeniør Terje Jakobsen ble etablert i 1987, og er drevet som aksjeselskap fra 1998. Oppdragsgivere har vært det private bedrifter, privatpersoner og det offentlige.

Følgende oppdrag utføres:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player