Referanser

Siden 1998 har Ingeniør Terje Jakobsen AS vært involvert i hundrevis av prosjekter. Her er et utvalg av noen referanseprosjekter.

Dolstad Kirke:

Dolstad Kirke er en korskirke, bygget med laftet tømmer og har et åttekantet midtskip. Kirka sto ferdig i 1735. I forbindelse med påbegynt (i 2006) restaureringsarbeid i Dolstad Kirke er Ingeniør Terje Jakobsen AS engasjert som byggeleder og teknisk rådgiver av Vefsn Kirkelige Fellesråd. Restaureringsarbeidet er komplekst på grunn av Dolstad Kirkes vernestatus og krav om tilgjengelighet.

 

Dolstad Barnehage:

Ingeniør Terje Jakobsen AS har vært engasjert (2007 – 2008) av Dolstad Barnehage i forbindelse tilbygging til barnehagen. Ingeniør Terje Jakobsen AS utførte prosjektering og planlegging av barnehagen.

 

Ørbradden Eiendom:

Ingeniør Terje Jakobsen AS var engasjert av byggherre i forbindelse med bygging av verkstedbygg av Ørbradden Eiendom (2002 – 2003).

 

Omsorgsboliger Fernleys Gate:

Bygget er oppført med bærende stålkonstruksjoner og etasjeskillere i betong. Kledning er i tre panel.

 

Søndre Helgeland Miljøverk (SMIL):

Ingeniør Terje Jakobsen AS var i 2009 – 2009 engasjert av SHMIL i forbindelse med tilbygging av administrasjonsbygg og nytt sorteringsanlegg.

 

Petter Dass Gate 3:

Ingeniør Terje Jakobsen AS utførte prosjektering og byggeledelse ved tilbygg for heis og ombygging av Petter Dass Gate 3 i Mosjøen (2008 – 2009).

 

Diverse Terassehus:

I perioden 1998 – 2001 var Ingeniør Terje Jakobsen AS engasjert av tiltakshaver og utførende entreprenør i forbindelse med prosjektering og byggeledelse av terassehus i Mosjøen.

 

 

fortsette

Gallery:

Dolstad Kirke:

dolstad_kirke dolstad_kirke

Dolstad Barnehage:

dolstad_barnehage dolstad_barnehage

Mosjøen Kultur Barnehage:

mosjoen_culture_barnehage Mosjoen_Culture_barnehage

Ørbraden Eiendom:

orbradden_eiendom orbradden_eiendom

Petter Dassgate 3:

petter_dassgate petter_dassgate_3

Terassehus:

terassehus_a terassehus_a

terassehus_b terassehus_b

Fernleys Gate:

femsley_gate fernleys_gate